Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Scandeal súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Forbis s.r.o. . Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Forbis s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom

Forbis s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Forbis s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Forbis. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Forbis s.r.o.

Všetky osobné údaje získava Forbis od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Všetky osobné údaje získava Forbis s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, dopyt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.